The customer & employee research company

Miles Research, Miles Reporting en Management Instituut Nederland hebben het afgelopen jaar hun krachten gebundeld. Vanaf heden gaan wij met zijn allen samen verder onder de naam Miles Research. Onze passie is bedrijven in beweging brengen, met als doel een organisatie met meer tevreden klanten én medewerkers en uiteindelijk meer rendement. Wij werken op basis van onderzoeksgegevens (data). De onderzoeken zijn zo ingericht dat onze klanten zelf in kunnen loggen om, op eenvoudige wijze, de resultaten te kunnen zien en er actief mee aan de slag te gaan.

Miles maakt het verschil

Miles bestaat uit een team van gedreven, enthousiaste, deskundige en professionele medewerkers die er met plezier voor zorgen dat er daadwerkelijk wat met de resultaten gebeurt. Onze passie is immers bedrijven in beweging krijgen. Met ruim 20 jaar onderzoekservaring worden medewerkers van Miles regelmatig door klanten ingeschakeld om mee te denken. De kernwaarden van Miles zijn: Betrokken, oplossingsgericht, flexibel en passie voor het vak.

Uw wensen voorop

Iedere organisatie is anders en heeft haar eigen specifieke wensen en eisen. Wij werken daarom niet met standaard vragenlijsten, maar stemmen deze voor 100% af op uw doelen. Daarnaast is iedere vorm van onderzoek mogelijk; B2B Klantonderzoek, B2C Projectevaluatie, Customer Touchpoint onderzoek, Customer Journey, Engagementscan. Noem het maar en wij gaan er voor u mee aan de slag. Tevens werken wij nu al in meer dan 20 talen, in ruim 100 landen en indien u dit wenst breiden wij dit nog verder voor u uit.

Over Miles Research

Miles Research is een full service onderzoeksbureau, opgericht in 2007. In 2016 heeft Miles Research de activiteiten van Management Instituut Nederland overgenomen en nu gaan beide ondernemingen gezamenlijk verder onder de naam Miles Research.

Miles Research is lid van de MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. Dit is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek. Miles Research volgt de gedragscode voor onderzoek en statistiek en handelt strikt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy

Miles Research B.V. werkt conform de richtlijnen van ESOMAR en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en voert marktonderzoek uit conform de richtlijnen zoals opgesteld door deze organisaties.

Miles Research B.V. is geen eigenaar van deze gegevens en het is niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze voor eigen doeleinden gebruikt. Miles Research (Verwerker) verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers (Verwerkersverantwoordelijke). Tevens is het niet toegestaan dat Miles Research B.V. deze gegevens aan iemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekt. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Echter verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan Miles Research B.V. niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

Cookies en leveranciers

Miles Research B.V. maakt geen gebruik van cookies, anders dan voor de functionele werking van websites.

Voor haar onderzoeksprojecten maakt Miles Research B.V. in enige mate gebruik van onderzoekssoftware van derden (leveranciers). Deze leveranciers zijn altijd adequaat gecertificeerd (bij voorkeur ISO 27001), en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt om de (persoons)gegevens adequaat te beschermen en misbruik te voorkomen.

Onze onderzoeksoftware is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen (tijdelijk) gebruikt om personen te kunnen benaderen voor onderzoek. Deze gegevens worden nooit gekoppeld aan gegeven antwoorden en zo snel als mogelijk na een onderzoeksproject verwijderd.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u vragen heeft over marktonderzoek.

Meer informatie is te vinden op:

Nieuwe Privacy wet

Op 25 mei 2018 trad de AVG, de nieuwe Europese wet over gegevensbescherming in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aanzienlijk strengere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Miles Research B.V. voldoet aan de eisen en plichten gesteld door deze nieuwe Algemene Verordening.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen per 25 mei 2018

Nederland kende al een strenge wet gegevensbescherming. Er is wel een aantal zaken die door de nieuwe Europese wetgeving zijn veranderd. We benoemen de meest relevante veranderingen:

  • In het algemeen geldt dat organisaties alleen relevante persoonsgegevens in hun bezit mogen hebben en dat ze deze (op verzoek) sneller moeten verwijderen;
  • Persoonsgegevens moeten beter gedocumenteerd worden;
  • Er worden strengere eisen gesteld aan ICT-systemen en medewerkers die omgaan met persoonsgegevens;
  • Organisaties moeten beter kunnen uitleggen wat ze doen met persoonsgegevens;
  • De boetes bij overtredingen van de nieuwe wet worden aanzienlijk hoger. Dit kan oplopen tot € 20.000.000 of 4% van de omzet.

Miles Research B.V. en uw persoonlijke data

Miles Research B.V. heeft onder meer grote financiële organisaties, zorginstellingen, industriële bedrijven, onderwijsinstellingen en arbodiensten als klant. Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook vanuit de achtergronden van onze klanten heeft Miles Research B.V. vanaf haar oprichting in 2007 alle inspanning gepleegd (persoons)gegevens te beschermen en met alle zorgvuldigheid te behandelen. De nieuwe wetgeving doet daar niets aan af. Uw persoonlijke data is bij Miles Research in veilige handen.

Wat doet Miles Research om uw gegevens te beschermen

Welke activiteiten ondernemen wij onder meer om uw gegevens optimaal te beschermen

  • De verwerkersovereenkomsten / leveranciersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn conform de nieuwe wetgeving;
  • Voor alle onderzoeksprojecten worden persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierover worden afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers.
  • Miles Research B.V. laat zich twee keer per jaar testen in een zogenaamde penetratie-hackertest door Deloitte.
  • Miles Research B.V. werkt voornamelijk met leveranciers, als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens, die ISO 27001 gecertificeerd zijn. Zowel onze leveranciers als wijzelf worden onderworpen aan strenge audits om de infrastructuren te toetsen.