Dashboards

Miles heeft meerdere dashboardopties, die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer zijn ontwikkeld. Wij kijken altijd in samenspraak met u welke informatie u waar in de organisatie wilt laten landen en afhankelijk daarvan kiezen wij de best passende dashboardoptie. Ongeacht de herkomst van de data of informatie presenteren wij deze op een herkenbare en overzichtelijke manier. De dashboards zijn geheel in te richten naar uw wensen. U beschikt over één centrale locatie voor onderzoeksresultaten, die u de mogelijkheid biedt informatie te ontsluiten voor verschillende groepen binnen uw organisatie. De dashboards van Miles bieden u voor al uw informatie eenzelfde user experience, waar uw medewerkers snel aan wennen en mee overweg kunnen. U kunt deze centrale informatievoorziening op elke gewenst moment aanvullen met nieuwe onderzoeken, nieuwe bronnen of historische data.

Rapportageservice

De in huis ontwikkelde rapportageservice verzorgt het maken en (automatisch) verspreiden van periodieke rapportages in de vorm van Microsoft Office Documenten (Word, Excel, PowerPoint), met daarin de resultaten van bijvoorbeeld een continu-onderzoek of een managementrapportage. Deze rapportages worden volledig afgestemd op uw behoeften en voorzien van uw data. U kunt zelf bepalen voor wie de rapportages worden gemaakt en naar wie ze worden verstuurd. De rapportageservice vormt een aanvulling op het dashboard, maar kan ook als zelfstandig instrument worden ingezet. Ten behoeve van een periodiek overleg bijvoorbeeld.